Kerkbalans PG Boskoop
klein

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wat is kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiƫle bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2023 is het thema Geef vandaag voor de kerk van morgen. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding.
Geef aan Kerkbalans.

De Actie Kerkbalans loopt van zondag 15 januari tot zaterdag 28 januari 2023.


Presentatie overmaken bijdrage Solidariteitskas via PGB-app

In deze powerpointpresentatie laten we u zien hoe u de bijdrage aan Solidariteitskas via de PGB-app kunt overmaken.

Ga naar de presentatie

Afbeelding Solidariteitskas
imager

 Actie in PGB-app:


24-09 t/m 26-10-'23


Actie Kerkbalans 2023, zelfde Actie, makkelijker geven!

Maakt u/jij gebruik van de PGBoskoop app, dan kan de toezegging via de app worden gedaan. Dit is nu heel eenvoudig, open de app op de mobiele telefoon en ga naar 'Geven' of scan de bijgevoegde QR-code, u/jij komt dan direct in de functie 'Geven' van de app. Kies de optie 'Kerkbalans'. Daar, kunt u/kan jij, in een aantal eenvoudige stappen de toezegging 'Eenmalig' via iDEAL of met machtiging voor automatisch incasso in 11 termijnen (maanden: februari t/m december) doen.
Selecteer NIET de optie 'Collectes', deze giften komen NIET bij Kerkbalans terecht.

Een voorbeeld voor het invullen vindt u/jij in de rechter kolom, lager op deze pagina, onder de tekst 'Presentatie invullen toezegging via PGB-app' klik daar op de knop 'Ga naar de presentatie'.

De actie is zichtbaar in de app van 15 tot en met 28 januari 2023.

Heeft u de app niet en wilt u net als inmiddels vele andere gemeenteleden de PGBoskoop app gaan gebruiken? Download deze dan in de App store op uw mobiel en meldt u aan. Het is daarna alsnog mogelijk om via de app uw toezegging te doen.

Ligt deze nieuwe mogelijk u niet of is deze niet voor u beschikbaar schroom dan niet om gebruik te maken van de reeds jaren bekende manier(en) van toezeggen.


Rekeningnummer Kerkbalans!!

Het bankrekeningnummer voor uw vaste vrijwillige bijdrage (VVB) aan de Prot. Gemeente Boskoop is: NL07 RABO 0373 7170 67.

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u deze tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar de rekening van onze gemeente? Wilt u dan 1 van de volgende reden vermelden: Vaste Vrijwillige Bijdrage; VVB; Maandelijkse bijdrage; (Actie) Kerkbalans.
• Wij verzoeken u om alleen het jaartal te vermelden als uw betaling betrekking heeft op een voorgaand of volgend jaar.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.


Toezeggen Kerkbalans 2023
imager

Als u zich heeft opgegeven om de Kerkbalans 2023 digitaal in te vullen dan kunt u dat hier doen. Klik op de knop Toezeggen Kerkbalans 2023 en u gaat naar de loginpagina. Hier kunt u dan met het emailadres en het aan u verstrekte wachtwoord inloggen.

Toezeggen Kerkbalans 2023

Belastingaangifte

Op de belastingaangifte wordt gevraagd naar het RSIN nummer van de PG Boskoop of de Diaconie van de PG Boskoop. Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Voor de Prot. Gemeente Boskoop is dit RSIN nummer 820045494.
Voor de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop is dit RSIN nummer 824125034.


Kerkbalans digitaal

Alleen in het geval u zich nog niet heeft aangemeld voor Kerkbalans digitaal, kunt u zich hieronder aanmelden om uw toezeggings-formulier digitaal in te vullen.

Aanmelden digitaal

Periodieke giften

Hoe geeft u meer aan de kerk zonder dat het u wat kost? Maak gebruik van de regeling voor periodieke giften!! Hier kunt u informatie vinden omtrent periodieke giften.

Periodieke giften

Presentatie invullen digitale toezegging

In deze powerpointpresentatie kunt u zien hoe het digitale toezeggingsformulier ingevuld wordt.

Ga naar de presentatie

Presentatie invullen toezegging Kerkbalans via PGB-app

In deze powerpointpresentatie laten we u zien hoe u een eenmalige (via IDEAL) - of 11 maandelijkse (via automatische incasso) kenbaar maakt.

Ga naar de presentatie

ANBI Kerkbalans verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Kerkbalans Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI PG Boskoop 2022

ANBI Diaconie verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI Diaconie PG Boskoop 2022

Copyright 2012-2022 Gouwe Computers