Geef voor je kerk!

Wat is kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiƫle bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2020 is het thema Geef voor je kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zondag 19 januari 2020 tot en met zaterdag 1 februari 2020

Toezeggen Kerkbalans 2020

Als u zich heeft opgegeven om de Kerkbalans 2020 digitaal in te vullen dan kunt u dat hier doen. Klik op de knop Toezeggen Kerkbalans 2020 en u gaat naar de loginpagina. Hier kunt u dan met het emailadres en het aan u verstrekte wachtwoord inloggen.

Toezeggen Kerkbalans 2020

Kerkbalans: ons rekeningnummer is veranderd!!


Per 1 november 2018 is het rekeningnummer van de betaalrekening van de Prot. Gemeente Boskoop gewijzigd in NL07 RABO 0373 7170 67 (het oude nummer was NL62FVLB0699841291). Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:
• Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november 2018 een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
• Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan zag u bij de overboekingen na 1 november 2018 dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer zelf in internetbankieren wijzigen.
• Betalingen van vrijwillige bijdragen graag overmaken naar NL07 RABO 0373 7170 67. (Betalingen naar het oude nummer worden vanaf 1 december 2019 niet meer doorgestort naar het nieuwe nummer).

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.


Belastingaangifte

Op de belastingaangifte wordt gevraagd naar het RSIN nummer van de PG Boskoop of de Diaconie van de PG Boskoop.. Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Voor de Prot. Gemeente Boskoop is dit RSIN nummer 820045494.
Voor de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop is dit RSIN nummer 824125034.


Kerkbalans digitaal

Alleen in het geval u zich nog niet heeft aangemeld voor Kerkbalans digitaal, kunt u zich hieronder aanmelden om uw toezeggings-formulier digitaal in te vullen.

Aanmelden digitaal

Presentatie invullen toezegging

In deze powerpointpresentatie kunt u zien hoe het toezeggingsformulier ingevuld wordt.

Ga naar de presentatie

Periodieke giften

Hoe geeft u meer aan de kerk zonder dat het u wat kost? Maak gebruik van de regeling voor periodieke giften!! Hier kunt u informatie vinden omtrent periodieke giften.

Periodieke giften

ANBI verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI PG Boskoop 2018

ANBI Diaconie verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI Diac. PG Boskoop 2018

Copyright 2015 Gouwe Computers